Redacţia Jurnalului Medical Veterinar se găseşte la Sediul central al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, în incinta Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti,
Spl. Independenţei 105, sector 5, cod poştal 050097, Tel. 021 319 4492 / 021 319 4493

Redactor Şef:  Prof. univ. Dr. Mario CODREANU

Redactor Şef Adj.:  Conf. univ. Dr. Alexandru DIACONESCU

Sefecretar de Redacţie:  Conf. univ. Dr. Stelian BĂRĂITĂREANU

Colaboratori: Conf. univ. Dr. Ştefan NICOLAE,  Prof. univ. Dr. Dumitru MILITARU,
Dr. Costică RETEA,  Dr. Dan Ion POPESCU,  Dr. Gheorghe PUCHIANU,
Prof. univ. Dr. Ioan MARCUS,  Prof. univ. Dr. Gheorghe SOLCAN,
Prof. univ. Dr. Sorin MORARIU

Design grafică /DTP: Ing. Dan OLARU

Traduceri şi culegere texte: Dr. Simona CĂLIN

Abonamente:  6 numere tipărite– 35 LEI (în ţară) / 15 EUR (în străinătate)