Primul număr al acestui Jurnal a apărut în mai-iunie 1994 şi de la început s-a prezentat cu o structură interesantă, cu un conţinut  promiţător şi cu o ţinută grafică frumoasă. Tirajul acestuia s-a menţinut apoi constant – de 5000 de exemplare, cu 8 până la 20 de pagini color. Intenţiile redacţionale de la debut, comunicate cu o oarecare reţinere şi emoţie, anunţau o activitate pretenţioasă şi tenace, mai ales că se dorea să fie cât mai folositor colegilor – din toate domeniile de activitate –, cu informaţii la zi, din ţară şi din lume.

În primul număr, am adresat următoarea rugăminte: „Pentru susţinerea şi îmbunătăţirea continuă a conţinutului acestui Jurnal, vă invităm şi aşteptăm să ne comunicaţi – pe adresa Redacţiei -, impresii şi sugestii, precum şi cât mai multe informaţii, observaţii practice şi lucrări profesionale, preocupări culturale şi aspecte deosebite din activitatea Dumneavoastră”.
Astăzi, ţinem să mulţumim colegilor, care au răspuns acestei invitaţii, care în decursul anilor au devenit corespondenţi, colaboratori sau susţinători apropiaţi ai Jurnalului Medical Veterinar.

La prima vedere, un ziar care apare la fiecare 2 luni (de 6 ori pe an), nu înseamnă foarte mult. Pentru noi însă, înseamnă multă muncă, insistenţă, pricepere redacţională, pasiune, curaj şi în cele din urmă satisfacţie că am depăşit fel de fel de dificultăţi, îndeosebi materiale. Înseamnă şi mai mult, pentru că a reuşit să se facă cunoscut, să fie chiar apreciat şi ceea ce este cel mai important: să devină un mijloc deosebit de informare al medicilor veterinari şi în multe situaţii, un mijloc de exprimare şi susţinere a solidarităţii noastre profesionale.

De fiecare dată când vorbim despre Jurnal, nu putem să nu-i amintim: pe regretatul Dr. Mircea Datcu – împreună cu care „am pus la cale” în 1993 – înfiinţarea unui ziar profesional, pe Prof. Dr. Sabin Ghergariu, pe Prof. Dr. Constantin Ştirbu – Preşedintele Asociaţiei până în 1996 şi pe Dr. Adrian Alexandru – venit de la New York, care au sprijinit ideea editării unui periodic de informare profesională, au susţinut în acea perioadă de început şi au contribuit la consolidarea Jurnalului Medical Veterinar.

Caseta Redacţiei a cuprins din 1994 şi până în prezent, o pleiadă de nume importante ale profesiei noastre, precum: Dr. Igor Severeanu, Dr. Ioan Groza, Dr. Vasile Arsintescu, Dr. Valeriu Lunca, Dr. Viorel Vlad Popa, Dr. Gheorghe Dobre, Dr. Ion Oţel, Prof.Dr. Horia Cernescu, Dr. Sergiu Mihăilescu, Dr. Radu Miciora, Dr. Vasile Secaşiu, Prof.Dr. Titus Giurgiu, Prof.Dr. Alecsandru I. Baba, Prof.Dr. Horea Bârză, Dr. Veronica Constantinescu, Dr. Emil Oneţ, Prof.Dr. Ervin Elias, Prof.Dr. Ioan Marcus, Dr. Ştefan Dinu, Dr. Gheorghe Ştef, Prof.Dr. Alexandru Stupariu, Prof.Dr. Radu Palicica, Prof.Dr. Nicolae Constantin, Dr. Aurelia Anton, Dr. Alina Monea ş.a.

Faţă de gândurile şi năzuinţele exprimate la înfiinţarea Jurnalului, experienţa editorială câştigată în timp, convingerile personale precum şi eforturile şi dorinţa de a reda cât mai multe din viaţa profesională, au determinat multitudinea de teme abordate, volumul mare de informaţii publicate, nivelul şi claritatea expunerilor, corectitudinea traducerilor şi prelucrărilor, tehnoredactarea computerizată deosebită, calitatea hârtiei şi a tiparului, a imaginilor color şi prezentarea prestantă. Ne folosim de acest prilej, pentru a scoate în evidenţă aceste „plusuri”, care sunt merite incontestabile şi ale colaboratorilor, care au făcut şi fac parte din Redacţie, realizări pentru care am primit adesea cuvinte de laudă din partea Dumneavoastră, a colegilor şi a altor cititori, care ne-au încurajat şi ne-au făcut să fim încrezători în ceea ce facem.

În concluzie, ne dorim ca Jurnalul Medical Veterinar să dăinuie şi să apară mulţi ani de-acum încolo. Colegii mai tineri să-l dezvolte, să-l modernizeze şi să asigure o informare cât mai bună şi la timp, să constituie în continuare o publicaţie reprezentativă, de mare ţinută şi competenţă profesională !

Prof. H.C. Dr. Horaţiu Olaru

Editor fondator şi coordonator al Jurnalului Medical Veterinar în perioada 1994-2018 (Nr. 1-139)