An XXIII nr 129/2016

Din cuprins:

> Sărbătorirea Zilei de 15 MAI

> Lumpy Skin Disease (LSD) – Dermatoza nodulară virală

> Ediţia a VII-a a Conferinţei „Acad. Prof. Dr. Vasile Gheţie”, Maramureş, 16-17 iunie 2016

> Sesiunea Ştinţifică a FMV a Universităţii „Spiru Haret”

> Controlul reproducerii la carnivorele domestice

> Suplimentele de calciu din hrana porcilor

> A 84-a Sesiune Generală a OIE, 22-27 mai 2016, Paris, Franţa

> Reorganizarea Şcoli veterinare franceze

> Electivitatea competitivă a gameţilor (I)

> Date inedite despre viaţa Profesorului Ioan Athanasiu

> Întâlnirea Promoţiei 1966 a FMV Cluj-Napoca

> Comemorare: Prof. Dr. Valerius Nicolescu

> In memoriam > Adunarea Generală a FVE, 3-4 iunie 2016, Marche en Famenne, Belgia

> Meeting-ul Grupului Visegrad V4 VET+, 6-8 mai 2016, Subotica, Serbia

> Bunăstarea şi utilizarea antibioticelor în hrana animalelor