Stimați Colegi,

Cea de a 25-a Zi Naţională a Medicului Veterinar ne regăsește ca o profesiune liberală și independentă care celebrează cei 158 de ani de la apariția primei Școli Veterinare din România (1861) și 148 de ani de la constituirea la București a Societății de Medicină Veterinară (1871).

Contextul socio-economic dinamic și în continuă evoluție permite și susține afirmația că medicul veterinar, prin responsabilitățile și competențele sale profesionale, deține un rol determinant în societatea românească, europeană și mondială.

Contribuția medicului veterinar la dezvoltarea domeniilor biomedicale și sprijinul acordat societății civile sunt activități cunoscute și unanim apreciate, iar prezența lui se resimte în toate sectoarele de activitate, de stat și private. Medicii veterinari din România, profesioniști desăvârșiți, își desfășoară activitatea ca funcționari în administrația publică, medici de liberă practică în unități de asistență medicală, cadre didactice/cercetători în unități de învățământ/institute de cercetare din țară și străinătate.

Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România va continua să se implice activ în promovarea și susținerea profesiei medicale veterinare prin: ridicarea nivelului științific și dezvoltarea profesională continuă a membrilor săi prin organizarea de evenimente și prin publicațiile științifice și de informare, actualizarea și perfecționarea mijloacelor specifice de apărare a sănătății animalelor și, implicit, a sănătății publice, colaborarea cu instituțiile de învățământ, de cercetare și cu serviciile sanitare veterinare.

Considerăm moral și responsabil să ne exprimăm în același timp deferența față de cei care de-a lungul evoluției profesiei au adus medicina veterinară la rang de vocație.

Cu determinare și perseverență să contribuim la aducerea și menținerea la loc de cinste a profesiunii pe care cu drag ne-am ales-o făcând uz de maximele exigențe de etică și deontologie atât de necesare în dobândirea prestigiului profesional.

Preşedinte al AGMVR

Prof. univ. Dr. Mario CODREANU

15 Mai 2019