Cuprins

  1. UZUN, Iuliana IONAŞCU, T. SOARE, G. PREDOI

HISTOPATOLOGICAL ASPECTS OF BONE REGENERATION IN FEMORAL FRACTURES USING MAGNESIUM-BASED ALLOY IMPLANTS IN WISTAR RAT

ASPECTE HISTOPATOLOGICE ALE REGENERĂRII OSOASE ÎN FRACTURILE FEMURALE REMEDIATE CU IMPLANTURI PE BAZĂ DE MAGNEZIU LA ȘOBOLANUL WISTAR

Mariana TĂTARU, I. PAPUC, Livia VIDU, Camelia RĂDUCU, F. CHIRILĂ, S. DAN, M. S. MÂRZA, C. R. PURDOIU, R. LĂCĂTUȘ, Vioara MIREȘAN

QUALITATIVE EVALUATION OF RAW MILK OF BUFFALO FROM THE ROMANIAN MURRAH BREED

EVALUAREA CALITATIVA A LAPTELUI CRUD DE BIVOLIȚA DIN RASA MURRAH ROMANEASCA

  1. POPA, C. PEŞTEAN, G. VLĂDUŢ, D. S. VRÂNCEANU, P.S. PANAITESCU, N. AL HAJJAR, I. L. OANĂ

BASIC LAPAROSCOPIC TRAINING PROGRAM FOR VETERINARY MEDICINE STUDENTS. FIRST ROMANIAN PILOT STUDY

PROGRAM DE FORMARE DE BAZĂ ÎN LAPAROSCOPIE PENTRU STUDENȚII DE LA MEDICINĂ VETERINARĂ: PRIMUL STUDIU PILOT ROMÂNESC

  1. UZUN, Iuliana IONAŞCU, N. TUDOR, G. PREDOI

RADIOGRAPHIC EVALUATION OF THE HEALING IN FEMORAL FRACTURES USING MAGNESIUM-BASED ALLOY IMPLANTS IN WISTAR RAT

EVALUAREA RADIOGRAFICĂ A VINDECĂRII FRACTURILOR FEMURALE REMEDIATE CU IMPLANTURI PE BAZĂ DE MAGNEZIU LA ȘOBOLANUL WISTAR

 

  1. MORARIU, Gh. DĂRĂBUŞ, Tiana SUICI, Vivien ROTARU, Laura GLOGOVEŢAN, Mirela IMRE

SPECIES OF FLEAS PRESENT IN HUNEDOARA COUNTY AND THEIR ROLE AS VECTORS

SPECII DE PURICI PREZENTE ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA ȘI ROLUL LOR DE VECTOR

Liana VASIAN,  Iuliana CODREANU,  Angelica CURLIŞCĂ, Maria CRIVINEANU

STUDIES REGARDING THE OPTIMIZATION OF THE THERAPEUTICAL MANAGEMENT IN CANINE BABESIOSIS

STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI TERAPEUTIC ÎN BABESIOZA CANINĂ

Aurélie BASTIDE d’ IZARD, Loredana OLAR, V.V. POP, I. PAPUC

A BEHAVIORAL STUDY OF A CAPTIVE SINGLE PRIMATE IN A ROMANIAN ZOO – CASE STUDY

STUDIU COMPORTAMENTAL LA O MAIMUŢĂ CAPTIVĂ AFLATĂ ÎNTR-O GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ DIN ROMÂNIA – STUDIU DE CAZ

  1. A. CÎMPAN, Anastasia DIAKOU, E. PAPADOPOULOS, L. D. MIRON

SEROLOGICAL STUDY OF EXPOSURE TO LEISHMANIA IN DOGS LIVING IN SHELTERS, IN SOUTH-EAST ROMANIA

STUDIU SEROLOGIC AL EXPUNERII LA LEISHMANIA LA CÂINII CARE TRĂIESC ÎN ADĂPOSTURI, ÎN SUD-ESTUL ROMÂNIEI

  1. LIBRIMIR, M. NICOLICIOIU, L. NEGRUȚIU, L. GEORGESCU, R. D. PALICICA, I. ROMOȘAN

ACUTE RENAL FAILURE BY LEPTOSPIROSIS

INSUFICIENȚA RENALĂ ACUTĂ PRIN LEPTOSPIROZĂ